Staj ve Ortak Eğitim Dersi (CO-OP)

Fotonik Bölümü öğrencileri, 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayabilmek için staj yapmakla yükümlüdürler.

Staj süresi en az 30 iş günüdür ve birden fazla staja bölünemez. Fotonik Bölümü Staj dersi 8. yarıyılı takiben PHOT400 olarak listelenmiştir. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, sorumlu öğretim üyesinin onayını alarak fotonik alanında faaliyet gösteren işletmelerde stajlarını yaparlar.

Stajın genel amacı Fotonik Bölümü bünyesinde kazanılan teorik bilgilere ek olarak öğrencilerin pratik bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, kazanılan bilgilerin sektördeki kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Zorunlu staja ek olarak, bölümümüzde PHOT499 kodlu Ortak Eğitim Dersi (CO-OP) verilmektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere fotonik uygulamalar hakkında bilgi vermek ve bu bilgileri endüstriyel tesislerde uygulamalı deneyimle pekiştirmektir.

Aşağıdaki tabloda öğrencilerimizin staj yaptığı ve CO-OP dersi kapsamında çalıştığı kurum, kuruluş ve araştırma grupları listelenmiştir.

Staj İçin Gerekli Belgeler

1- Staj Başvuru Formu

2- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Staj bir özel sektör kuruluşunda gerçekleştirilecekse (kuruluş bir kamu kurumu değilse) buformunun doldurulması zorunludur.

3-  Staj Başvuru Dilekçesi

4- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

5- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Staj Değerlendirmesi İçin Gerekli Belgeler

1- Staj Rapor Formatı

2- Staj Rehberi

3- Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi

4- Kurum Staj Değerlendirme Anketi

Formları Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1-) Staj Başvuru Formu’nu indirdikten sonra kişisel bilgilerinizi, staj yapacak olduğunuz işletme hakkında istenen bilgileri ve eğer belliyse staja başlangıç ile bitiş tarihlerini bilgisayar ortamında doldurarak 2 adet çıktısını alınız.

2-) Staj Başvuru Formu’nda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmak üzere Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

3-) Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu‘nu indirerek bilgisayar ortamında istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

4-) Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından imzalanmış olan Staj Başvuru Formu’nun her iki nüshasını da Bölüm Sekreterliğinden aldıktan sonra staj yapacağınız işletmeye onaylatınız. Ayrıca Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nu da işletmeye onaylatınız. Söz konusu onay için formdaki ilgili yerlerin eksiksiz bir şekilde doldurularak işletme yetkilisinin kaşesi ve imzası gerekmektedir.

5-) İşletme onayından sonra Staj Başvuru Formu’nun orijinal bir nüshasını işletmede bırakıp diğer nüshayı onaylı Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. Staj işlemlerinizin başlatılması için fotokopi veya faks ile gönderilmiş olan formlar kabul edilmeyecektir. Şehir dışında staj yapacaklar, söz konusu formlarını işletmeye onaylattıktan sonra Bölüm Sekreterlikleri ile irtibat kurarak formun aslını kargo veya posta yoluyla gönderebilirler.

6-) Staj yapacağınız işletme, staj başvurunuzu kabul ettiğine dair tarafınıza bir belge düzenlemişse ve belge üzerinde işletme yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunuyorsa, Staj Başvuru Formu’ndaki ilgili yeri onaylatmaksızın formun ekine bu belgenin aslını iliştirerek Bölüm Sekreterliğine teslim edebilirsiniz.

Detaylı bilgi: İYTE Fen Fakültesi

Not:

Staj evraklarınızın staja başlangıç (işe başlangıç) tarihinden 15 gün önce Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile iletilen evraklarda, evrağın postaya verildiği tarih değil Bölüm Sekreterliğine ulaştığı tarih esas alınacaktır. Postada yaşanması muhtemel gecikmelerden tarafımız sorumlu değildir.

Stajın genel amacı Fotonik Bölümü bünyesinde kazanılan teorik bilgilere ek olarak öğrencilerin pratik bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, kazanılan bilgilerin sektördeki kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Fotonik Bölüm öğrencilerinin ve mezun adaylarının kariyer planlamaları kapsamında, İYTE öğrencilerinin üniversite-özel sektör ve üniversite-kamu iş birlikleri ile staj ve iş bulma süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren İYTE Kariyer Ofisi ile de iletişime geçmeleri önerilir.

Ortak Eğitim Dersi (CO-OP)

Ortak Eğitim Dersi için gerekli belgeler:

1- Başvuru Formu

 

2- Başvuru Dilekçesi

 

3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

 
 

4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.