Lisans Programı Eğitim Planı ve Ders İçerikleri

Zorunlu DerslerDers AdıKrediAKTSÖn Koşul/Yan Koşul
PHOT 100

Fotoniğe Giriş

(3+0) 35Yok
PHYS 101

Genel Fizik I

(2+2) 36Yok
PHYS 111

Genel Fizik Laboratuvarı I

(0+2) 12Yok
CHEM 121

Genel Kimya I

(3+0) 35Yok
CHEM 141

Genel Kimya Laboratuvarı I

(0+2) 12Yok
MATH 101

Precalculus

(2+0) NC2Yok
MATH 141

Temel Analiz I

(3+2) 45Yok
ENG 101

İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I

(3+0) 33Yok
PHOT 110

Programlamaya Giriş

(2+2) 34Yok
PHYS 102

Genel Fizik II

(2+2) 36Yok
PHYS 112

Genel Fizik Laboratuvarı II

(0+2) 12Yok
CHEM 122

Genel Kimya II

(3+0) 35Yok
CHEM 142

Genel Kimya Laboratuvarı II

(0+2) 12Yok
MATH 142

Temel Analiz II

(3+2) 46Yok
ENG 102

İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II

(3+0) 33Yok
GCC 101

Kariyer Planlama ve Geliştirme

(2+0) NC2Yok
PHOT 201

Optik ve FotoniğinTemelleri I

(4+0) 45Yok
PHOT 211

Optik ve Fotoniğin Temelleri Laboratuvarı  I

(0+4) 25Yok
MATH 255

Diferansiyel Denklemler

(4+0) 46Yok
MATH 241

Matematik III

(3+2) 45Yok
TURK 201

Türk Dili I

(2+0) NC2Yok
HIST 201

Atatürk İlkeleri  I

(2+0) NC2Yok
PHOT 202

Optik ve Fotoniğin Temelleri II

(4+0) 46Yok
PHOT 212

Optik ve  Fotoniğin Temelleri Laboratuvarı  II

(0+4) 26Yok
PHOT 222

Kuantum Fotoniğin Temelleri

(2+2) 37Yok
PHOT 232

Fotonikte Matematiksel Yöntemler

(2+2) 37

MATH 101 ve MATH 141

TURK 202

Türk Dili II

(2+0) NC2Yok
HIST 202

Atatürk İlkeleri II

(2+0) NC2Yok
PHOT 301

Kuantum Fotoniği

(2+2) 35

MATH 141 ve MATH 142

PHOT 313

Fotonik için Elektromanyetik Dalgalar

(3+0) 35PHYS 102
PHOT 321

Uygulamalı Elektronik

(2+2) 35Yok
PHOT 331

Moleküler Fotonik I

(3+0) 35CHEM 121
PHOT 304

Katıhal Optiği

(3+0) 35Yok
PHOT 320

Optoelektronik

(3+0) 35Yok
PHOT 322

Optoelektronik Laboratuvarı

(0+4) 25Yok
PHOT 332

Moleküler Fotonik II

(3+0) 35CHEM 122
PHOT 400

Staj I

(0+2) 15Yok
PHOT 412

Biyofotoniğe Giriş

(3+0) 35Yok
PHOT 421

Lazerlere Giriş

(3+0) 35Yok
PHOT 498Mezuniyet Projesi(0+6) 310Yok
     
Teknik Seçmeli DerslerDers AdıKrediAKTSÖn Koşul/Yan Koşul
PHOT 401

Staj II

(0+2)15 
PHOT 411Fotonikte Sayısal Yöntemler(2+2)35 
PHOT 422

Nanofotonik

(3+0) 35 
PHOT 431

Spektroskopide Modern Yöntemler

(3+0)35PHOT 222
PHOT 441

Fotonik Uygulamalarda Organik Malzemeler

(3+0)35 
PHOT 442

Plazmonik

(3+0)35 
PHOT 443

Fotonikte Nanofabrikasyon Teknikleri

(3+0)35 
PHOT 444

Nanoteknolojik Enerji Uygulamalarında Fotonik

(3+0)35 
PHOT 445

Kuantum Optiğe Giriş

(3+0)35 
PHOT 446Atom Optiği(3+0)35 
PHOT 447

Optik MEMS

(3+0)35 
PHOT 448Silisyum Fotoniği(3+0)35 
PHOT 449

Fotonik için Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramı I

(3+0)35 
PHOT 450

Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi

(3+0)35 
PHOT 490Araştırma Projesi(3+0)35 
PHOT 499

Ortak Eğitim Dersi

(0+6)35 

—————————————————————————————————————

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

PHYS 101 Genel Fizik I (2+2)3 AKTS 6

Fiziksel büyüklükler, birimleri ve ölçümler; Vektörler; Bir,iki ve üç boyutta hareket; Newton yasaları, Newton yasalarının uygulamaları; Dairesel hareket-sürtünme kuvvetleri; İş ve Enerji; Enerjinin korunumu ve uygulamaları; Momentum ve korunumu; katı cisimlerin dönme dinamikleri ve tork; açısal momentum, açısal momentumun korunumu; denge halindeki sistemler; Basit Harmonik hareket; Newton un Yer Çekimi Yasası

PHYS 102 Genel Fizik II (2+2)3 AKTS 6

Yük, elektrostatik, Gauss kanunu, elektrik alanı, elektrik potansiyeli, basit devreleri ve elektrik akımları da dahil olmak üzere manyetik alanlar: manyetik güçleri, indüksiyon, elektromanyetik radyasyon, Ampere yasası, Faraday yasası ve elektromanyetik dalgaların kökeni dahil olmak üzere, elektriği kapsar.

PHYS 111 Genel Fizik Laboratuvarı I (0+2)1 AKTS 2

Fiziksel ölçüm ve ölçümdeki belirsizlikler, bir ve iki boyutta hareket, Newton yasaları, yerçekimi ivmesinin ölçümü, mekanik enerjinin korunumu, momentumun korunumu, dönme hareketinin analizi ve açısal momentumun korunumu

PHYS 112 Genel Fizik Laboratuvarı II (0+2)1 AKTS 2

Bu ders deneysel fizik yöntemlerine bir giriş sağlar. Sistematik hatalar da dahil olmak üzere veri analizi ve deneysel yöntemler ve sonuçların yazılı iletişim yürütme ve deney dokümantasyonu içeren laboratuvar tekniği: özellikle vurgu deney yönleri üzerine yerleştirilir. Ölçüm ve veri analizi için kavram ve becerileri manyetik alanlara elektrostatik konuları kapsayan bir dizi deney yoluyla yavaş yavaş elde edilir.

CHEM 121 Genel Kimya I (3+0)3 AKTS 5

Atom ve atom teorisi, mol kavramı, isimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, sıvı çözeltiler, gazlar ve özellikleri, termokimya, atomun elektronları.

CHEM 122 Genel Kimya II (3+0)3 AKTS 5

Kimyasal bağlanma, Katılar Sıvılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge.

CHEM 141 Genel Kimya Laboratuvarı I (0+2)1 AKTS 2

Ölçme ve yoğunluk, reaksiyon stokiyometrisi, asit baz titrasyonu, yükseltgenme- indirgenme reaksiyonları, gaz analizleri, termokimya, çökelme reaksiyonları, gravimetrik ve volumetrik analiz.

CHEM 142 Genel Kimya Laboratuvarı II (0+2)1 AKTS 2

Su sertliği tayini,sabun yapımı, buhar destilasyonu,molekül kütlesi tayini, Ferric ve iyodür iyonları arasındaki reaksiyonun kinetik çalışması, kimyasal denge, asitle bazlar vebunların tuzları, voltaic hücreler

MATH 101 Precalculus (2+0)N AKTS 2

Öğrencinin matematiğin temel araştırma alanları için gerekli olan fonksiyonlar, denklemler, eşitsizlikler ve denklem sistemleri gibi konuları öğrenmesi, gerçek hayatta karşılaşılan matematik problemlerini çözebilme yeterliliğine sahip olması.

MATH 141 Temel Analiz I (3+2)4 AKTS 5

Fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, Türev, Kritik değerler, Ara Değer, Ortalama Değer, ve Rolle’s teoremleri ve uygulamaları, Grafik çizimi, integral, Kalkulüsün Temel teoremi, L’Hopital Kuralı ve integral teknikleri, İki eğri arasında kalan alan.

MATH 142 Temel Analiz II (3+2)4  AKTS 6

İntegral Teknikleri, Has olmayan integraller; Yakınsaklık testleri, Diziler ve sonsuz seriler; Yakınsaklık Testleri, Kutupsal koordinatlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve türevleri, İki katlı integral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegraller.

MATH 255 Diferansiyel Denklemler (4+0)4 AKTS 6

Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden Lineer Denklemler, kuvvet serisi yöntemleri, Laplace Dönüşümleri, Lineer Diferansiyel sistemler.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I (3+0)3 AKTS 3

Paragraf ve metin analizi yapma, okuduğunu anlama ve organize bir metin oluşturma ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin kazandırlmasını amaçlayan bir derstir

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II (3+0)3 AKTS 3

Öğrencilere metin ve makale analizi yapma, okuduğunu anlama, organize bir metin oluşturabilme, sunum yapabilme, dinleme ve not alma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir.

ENG 301 Teknik Yazı ve iletişim (3+0) 3 AKTS 3

Teknik Yazma’ya Giriş, Materyal ve Metodlar Bölümü Nasıl Yazılır, Sonuçlar Bölümü Nasıl Yazılır, Etkili Tablo ve Figürler Nasıl Hazırlanır, Giriş Bölümü Nasıl Yazılır, Referanslar Nasıl Verilir, İngilizce’nin kullanılışı ve Yanlışlıklar. Ayrıca, her bir öğrenciye teknik bir konuda bir yazma ödevi verilecektir.

PHOT 100 Fotoniğe Giriş ( 3+0)3 AKTS 5

Pazardaki ve literatürdeki fotonik malzeme, aygıt ve sistemlere giriş yapmak ve tanımaktır. Foton nedir? Fotonik nedir? Foton nasıl oluşturulur, değiştirilir ve algılanır, Fotonik aygıtlar ve sistemlerin kısa tarihi, Fotonik literatüründen başarılı çalışmalar, Fotonik literatüründen pazara kazandırılmış başarılı örnekler, Fotonik pazarından başarılı örnek ürünler, Çağdaş fotonik pazarından örnek ürünler: yerel ve küresel pazar

PHOT 110 Programlamaya Giriş ( 2+2)3 AKTS 4

Programlamaya giriş; vektörler ve diziler; döngüler; fonksiyonlar; grafik çizimi; matrisler; nümerik yöntemler.

PHOT 201 Optik ve Fotoniğin Temelleri I (4+0)4 AKTS 5

Salınımlar ve basit harmonik haraketler. Dalgalar ve parçacıklar, ses dalgaları, duran ve haraket eden dalgalar, dalgaların girişimi, ışık ve görüntü, geometrik optik, aynalar, lensler, ve optik aygıtlar. Işık bir dalga olarak, girişim, saçılma, ve polarizasyon.

PHOT 202 Optik ve Fotoniğin Temelleri II (4+0)4 AKTS 6

Işığın hüzme (geometrik optik), dalga (fiziksel optik) ve fotonlar olarak temel tanımları. Işığın polarizasyonu ve kırınımı. Düz ve kıvrımlı yüzeylerden hüzme ve dalga olarak yansıma ve kırınma.

PHOT 211 Optik ve Fotoniğin Temelleri Laboratuvarı I (0+4)2 AKTS 5

Işık ve görüntü, geometrik optik, aynalar, lensler, ve optik aygıtlar. Işık bir dalga olarak, girişim, saçılma, ve polarizasyon.

PHOT 212 Optik ve Fotoniğin Temelleri Laboratuvarı II (0+4)2 AKTS 6

Işık ve görüntü, geometrik optik, aynalar, lensler, ve optik aygıtlar. Işığın girişimi, saçılması, ve polarizasyonu.

PHOT 222 Kuantum Fotoniğin Temelleri (2+2)3 AKTS 7

Siyah-madde ışıması, Fotoelektrik etki ve atomik yapı; madde dalgaları ve Schrödinger denklemi; olasılık ve belirsizlik; potansiyel bariyerleri; harmonik salınıcı; Hidrojen atomu; çok elektronlu atomlar; klasik ve kuantum istatistik.

PHOT 232 Fotonikte Matematiksel Yöntemler (2+2)3 AKTS 7

Fourier and Laplace Dönüşümleri, Legendre Eşitliği, Bessel Eşitliği, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Laplace Denklemi, Difüzyon Denklemi, Dalga Denklemi, Sınır değer Problemleri, Sturm-Liouville Teoremi, Green Fonksiyonları.

PHOT 301 Kuantum Fotoniği (2+2)3 AKTS 5

Dalga olarak parçacıklar, Schrödinger denklemi. Beklenen değerler, operatörler, öz değerler ve durağan durumlar. Dirac formalizmi, Bir-boyutlu problemler. Açısal momentum ve hidrojen atomu. Spin. Harmonik salıngaç ve fotonlar. Yayılım ve soğurma.

PHOT 304 Kuantum Fotoniği (3+0)3 AKTS 5

Kristal Yapı, Örgü, Örgü Vektörleri, Birim Hücre, Kristal Düzlemleri, Basit Kristal Yapılar, Ters Uzay, Elektronik Bant Yapıları, Optik Özellikler, Işığın Katı içerisinde Hareketi

PHOT 313 Fotonik için Elektromanyetik Dalgalar (3+0) 3 AKTS 5

Bir manyetik alanın vektör potansiyelini anlamak. Sınır değer problemlerini çözmek. Manyetik alanlar için Maxwell denklemlerini anlamak. Düzlem dalga yayılımı, yansıması ve iletimi ile ilgili temel kavramları öğrenmek.

PHOT 320 Optoelektronik (3+0)3 AKTS 5

Optoelektronik aygıtların temel karakteristikleri ve performans parametreleri: fotodetektörler, güneş hücreleri, LED’ler, laser diyotlar ve elektrosoğurulma modülatörleri.

PHOT 321 Uygulamalı Elektronik (2+2)3 AKTS 5

Temel devre elemanları, devre analiz teknikleri, Kirchoff akım kanunu, Thevenin ve Norton eşdeğer devreler, Diyotlar, transistörler, İşlemsel Yükselteçler.

PHOT 322 Optoelektronik Laboratuvarı (0+4)2 AKTS 5

Optoelektronik aygıtların temel karakteristikleri ve performans parametreleri: fotodetektörler, güneş hücreleri, LED’ler, laser diyotlar ve elektrosoğurulma modülatörleri.

 PHOT 331 Moleküler Fotonik I (3+0)3 AKTS 5

Maddenin halleri, fiziksel hal, kuvvet, enerji, basınç, sıcaklık, madde miktarı, özellikleri, derişim tanımı, tepkime stokiyometrisi, Gazların özellikleri, Termodinamik 1.kanun, Termodinamik: 2.kanun, Karışımların özellikleri, Kimyasal denge, Kimyasal kinetik, Katı yüzeyler, fotofizik, ultraviole ve görünür alan spektrumları, ışımalı ve ışımasız geçişler, enerji ve elektron transfer süreçleri

PHOT 332 Moleküler Fotonik II (3+0)3 AKTS 5

Fotonik malzemeler genel tanıtım, atomlar ve moleküller, orbitaller ve kovalent bağlanma, Yapı izomerisi adlandırma ve alkanlar, Alkil halojenürler: yer değiştirme ve ayrılma tepkimeleri, Alkil halojenürler: yer değiştirme ve ayrılma tepkimeleri, Alkoller, Eterler, epeksitler ve sülfitler, Alkenler ve alkinler, Aromatiklik ve benzen: elektrofilik aromatik yerdeğiştirme, Aldehit ve ketonlar, Karboksilli asitler, Aminler, Serbest radikal tepkimeleri, Fotokimya

PHOT 400 Staj (0+2)1 AKTS 5

Öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları için bir işyerinde 6 hafta boyunca (30 iş günü) staja devamını gerektirir. Bu süreçte öğrenci pratik uygulama yapar, bulunduğu firmanın genel yapısını tanır ve o firmada yapılan projelere katılır. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları için raporlarını, İYTE Fen Fakültesi Staj Rehberi’ne uygun hazırlamaları gerekmektedir.

PHOT 412 Biyofotoniğe Giriş (3+0)3 AKTS 5

Temel biyoloji, ışık-doku etkileşmesi, biyogörüntülemenin temelleri, optik biyosensörler, fotodinamik terapi, ışıkla doku mühendisliği, niyonanofotonik

PHOT 421 Lazerlere giriş (3+0)3 AKTS 5

Hüzme optiğinin tekrarı, optic kaviteler, laser salınımı, laser çalışması, mod kilitleme, q-kilitleme, sürekli ve darbeli laserler.

PHOT 498 Mezuniyet Projesi (0+6)3 AKTS 10

İlgili bölüm öğretim üyesinin tanımladığı bir araştırma projesi çerçevesinde, kuramsal ve/veya deneysel araştırma çalışmaları. Bir araştırma projesinde izlenen yöntemleri tanımak, lisans eğitimi sırasında kazandıkları bilgileri bir deneysel veya bilgisayar destekli tasarım/modelleme çalışmasına integre etmeleri ve uygulamalarını sağlamak, elde ettiği bulguları değerlendirmek ve sunmak.

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

PHOT 401 Staj II (0+2)1 AKTS 5

Stajın amacı öğrencilerin akademik çalışmalarını saha tecrübesi ile güçlendirmektir. Staj ayrıca öğrencilerin kariyerlerine olan ilgilerini netleştirmeleri için önemli bir fırsattır.

PHOT 411 Fotonikte Sayısal Yöntemler (2+2)3 AKTS 5

Sonlu-fark zaman alanı metodu, sonlu-fark frekans alanı metodu, sonlu eleman metodu, Fourier metodu, hesaplamalı fotonikte güncel problemler.

PHOT 422 Nanofotonik (3+0)3 AKTS 5

Işığın hüzme (geometrik optik), dalga (fiziksel optik) ve fotonlar olarak temel tanımları. Elektromanyetik teori. Düz ve kıvrımlı yüzeylerden hüzme ve dalga olarak yansıma ve kırınma. Nanofotoniğin temel tanımları, quantum nanomalzemeleri, yakın alan etkileşimleri ve mikroskobi, uyarılma dinamiklerinin nanokontrolü ve plazmoniğin genel tanımı

PHOT 431 Spektroskopide Modern Yöntemler (3+0)3 AKTS 5

Elektromanyetik spektrum malzeme etkileşimi; UV-Vis ve ışıma spektrokopisi (UV-Vis, PL, TAS, IPCE, IMPS); Titreşimsel spektroskopi (IR ve Raman); Nükleer manyetik rezonans (NMR); Elektron spin rezonans (ESR); X-ray spektroskopi; Elektron spektroskopi (XPS ve UPS); Mössbauer spektroskopi (gamma ışını); Kütle spektroskopisi

PHOT 441 Fotonik Uygulamalarda Organik Malzemeler (3+0)3 AKTS 5

Yarıiletkeni iletken, yalıtkan tanımları, fonsiyonel gruplar, organik yarıiletkenler, sınıflandırma, Işık algılamada organik yarıiletkenler, Analit ve biyosensör uygulamalarında organik yarıiletkenler, Işık oluşturmada organik yarıiletkenler, Işık kontrolünde organik yarıiletkenler, Uygulama örnekleri

PHOT 442 Plazmonik (3+0)3 AKTS 5

Yüzey plazmon polaritonlar, plazmonik kovuklar, plazmonik bant-aralığı oluşumu, plazmonların uyarılması ve plazmon-ekziton eşleşmesi.

PHOT 443 Fotonikte Nanofabrikasyon Teknikleri (3+0)3 AKTS 5

Nanofabrikasyon, nanocihaz ve nanobilim araştırmalarını mümkün kılan bir teknolojidir. 100 nm’nin altındaki boyutlarda fabrikasyon yapıları ifade eder. Kullanımları yarı iletken cihazlar ve devrelerle sınırlı değildir. Bu ders, litografi, Ebeam, Ion Beam, FIB, RIE ıslak dağlama, ve nanofabrikasyonda kullanılan farklı teknikleri öğretecektir.

PHOT 444 Nanoteknolojik Enerji Uygulamalarında Fotonik (3+0)3 AKTS 5

Enerji terimleri, enerji kaynakları, dönüşümü, dağıtımı, depolaması ve kullanımı, Ürün geliştirmede nano etkiler, Enerji sektöründe inovasyon potansiyeli, Enerji sektöründeki uygulama potansiyeli, Uygulama örnekleri

PHOT 445 Kuantum Optiğe Giriş (3+0)3 AKTS 5

Işınımsal geçişler, foton istatistiği, eşuyumlu ve sıkıştırılmış durumlar, ışığın kuantizasyonu, ışığın kuantum durumları, atom-foton etkileşimi (kuantum, yarı-klasik teori), kuantum gazları, kuantum bilişimi.

PHOT 446 Atom Optiği (3+0)3 AKTS 5

Atomik optiğin temel formalizmlerinin gözden geçirilmesi. Dış alanlar altında atomlar. Atomlar üzerindeki ışık güçleri. Işık-madde etkileşimi. Atomik soğutma ve Bose-Einstein yoğuşması.

PHOT 447 Optik MEMS (3+0)3 AKTS 5

İletişim, görüntüleme ve algılama uygulamaları için optik MEMS. Optofluidik için biyo-, mikro- ve nano-fotonik.

PHOT 448 Silisyum Fotoniği (3+0)3 AKTS 5

Silisyum fotoniğinde pasif ve aktif aygıtlar ve tümleşik optik. Simülasyon araçları.

PHOT 449 Fotonik için Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramı I (3+0)3 AKTS 5

Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramı, Temel Katıhal Fiziği, Hesaplamalar için temel unix kodlama

PHOT 450 Eğitim Destekleyici Alan Dersi (3+0)3 AKTS 5

Öğrenciler her dönem veya tüm lisans eğitimi boyunca bölümlerin belirlediği sayıda dijital platformlardan sunulan çevrimiçi derslere, sertifika programlarına, fiziksel olarak aldığı sertifika programlarına, ulusal veya uluslararası katıldığı yaz okullarında aldığı dersleri belirtilen zaman aralığında kayıt oldukları ve başarı ile tamamladıklarını belgeleyerek kredili
Müfredat Destekleyici Alan Dersi (MDAD) karşılık gelmesi için başvuruda bulunabilir. Tüm lisans eğitimi esnasında kre4dili olarak bu statüde en fazla 1 ders alınabilir.

PHOT 490 Araştırma Projesi (3+0)3 AKTS 5

Literatür taraması ve araştırma yönetimi. Amaç hedefli pratik laboratuvar çalışması. Modern deneysel prosedürler. Takım çalışması ve problem çözümü. Laboratuvar araştırmasının protokolü.

PHOT 499 Ortak Eğitim Dersi (0+6)3 5

Bu dersin amacı, öğrencilere fotonik uygulamalar hakkında bilgi vermek ve bu bilgileri endüstriyel tesislerde uygulamalı deneyimle pekiştirmektir.