Hakımızda

Fotonik, ışığın üretilmesini, farklı ortamlarda yayılmasını, ışığın şiddeti, rengi gibi özelliklerinin değiştirilmesini, işlenmesini ve ölçülmesini kapsayan bir bilim ve teknoloji alanı olarak tanımlanır. Kısaca “Işık bilimi ve mühendisliği” olarak tanımlanır.

Fotonik, çok disiplinli bir bilim dalıdır ve hali hazırda Avrupa Birliği tarafından anahtar etkinleştirme teknolojisi ve Birleşmiş Milletler tarafından geleceğin inovatif (yenilikçi) teknoloji alanı olarak tanımlanmıştır. 20. yüzyıl elektron yüzyılı iken, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl ışık yılı olacaktır.

Bölümde Fotonik Bilimi ve Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (YL) programı yürütülmektedir. Doğası gereği, fizik, kimya, malzeme bilimi, elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişki içerisindedir. Bölüm mezunları uzmanlaşma alanlarına göre, sağlık, savunma, enerji, aydınlatma ve iletişim gibi sektörlerde Ar-Ge faaliyetleri yürüten, üretim yapan, hizmet veren, kamu veya özel, ulusal veya uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulabilir ve araştırma ve eğitim veren akademik kurumlar ve üniversitelerde görev alabilirler.

Fotonik Bölümü, çok disiplinli eğitim ve deneyim gerektiren fotonik sektöründeki firmalarının fotonik alanında yetişmiş, nitelikli iyi eğitimli insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bu alanda ileri düzeyde araştırma yürütebilecek bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölüm mezunlarının genel özellikleri: analitik düşünebilen, çok disiplinli konu ve projelerde çalışabilen, alanındaki gelişmeleri yakından izleyebilen, her türlü sorumluluk alabilen, bireysel becerileri yanında takım içinde de çalışabilen, iletişim becerileri güçlü profesyoneller şeklinde tanımlanabilir. Bu genel özelliklerin yanı sıra, lisansüstü tez konuları kapsamında özelleştikleri uygulama alanları için, sorun tespiti ve yeni çözüm/fikir üretebilme yeteneklerine sahip olmaları beklenir.

Fotonik Bölümünün ana araştırma ve öğretim başlıkları şunlardır:

  • Moleküler fotonik ve fotonik aygıtlar
  • Kuantum fotoniği ve optik spektroskopi
  • Biyofotonik ve medikal fotonik
  • Lazer mühendisliği ve fotonik tümleşik devreler