Projects


 • TÜBİTAK 1001
  “Elektrikle Kontrol Edilebilen İki Boyutlu Hibrit Optoelektronik Aygıtlar”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sinan Balcı

 • TÜBİTAK 1001
  “Plazmonik Fotoanahtar”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sinan Balcı

 • TÜBİTAK 1003
  “Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt Fabrikasyonu”
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar Özçelik

 • TÜBİTAK 1001
  “Yeni nesil mitokondriye yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin fotosensitizerlerin hücre ölümü üzerindeki rolünün ışık etkisi altında nicel ve nitel olarak belirlenmesi”
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar Özçelik

 • TÜBİTAK BİDEB-2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı 114C139 (2014-2016)
  “Altıgen Optik Örgülerde Ultra-Soğuk Rydberg Atom Fiziği”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevilay Sevinçli

 • TÜBİTAK 1001 - 117F372 (2018-2020)
  “Rydberg atomlarında üç-foton uyarımlı Elektromanyetik olarak İndüklenmiş Şeffaflık/Soğurma”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevilay Sevinçli

 • TÜBİTAK BİDEB-2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı (2016-2018)
  “Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin

 • TÜBİTAK 1001
  “Grafen-Benzeri Ultra-ince kristaller ve heteroeklemlerin optik özellikleri”
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin

 • TÜBİTAK 1001
  “Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak Kullanımları.”
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Varlıklı