• Department of Photonics 2017
  • İYTE Fotonik Çalıştayı

    İYTE Fotonik Çalıştayı

    Photonics Workshop at IZTECH

Fotonik Bölümü’nde Yüksek Lisans Programına Başvurular

Yüksek Lisans programı: Fotonik Bilimi ve Mühendisliği’ne kayıt başvuruları başlamıştır. Kabul işlemleri, gereklilikler, program ve ders bilgileri hakkında genel bilgiler aşağıdaki web adreslerinden edinilebilir. The Graduate School of Engineering and Sciences Department of Photonics

Öğretim Üyesi pozisyonları

IYTE-Fotonik Bölümü’nde açık Öğretim Üyesi pozisyonları bulunmaktadır. Bölümün ana araştırma/ilgi alanları aşağıdaki gibidir:  Moleküler fotonik ve fotonik aygıtlar,  Kuantum fotoniği ve optik spektroskopi,  Biyofotonik ve medikal fotonik ve  Lazer mühendisliği ve fotonik tümleşik devreler. Akademik kariyerlerini IYTE-Fotonik Bölümü’nde ilerletmek isteyen, deneysel araştırma geçmişine sahip adayların, özgeçmişlerini, gelecek araştırma planlarını ve Enstitü içi işbirliği olasılıklarını içeren niyet mektuplarını göndermeleri…read more →

Fotonik Semineri

Environment-friendly Simultaneous Transfer and n-Doping of CVD-Grown Graphene by Nitrocellulose Dr. Aylin BENGİ Yeungnam University, Gyeongsan city, Gyeongsangbuk-do, S. Korea Abstract: Recently, graphene; a single layer thick two dimensional honey comb lattice of sp2 carbon atoms, has been the focus of a vast amount of researches due to its unique properties such as high carrier mobility and high transparency. The…read more →